Legezko oharra

Webgunearen titulartasuna

Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, webgunearen titularra den pertsona juridikoari buruzko informazioa emango zaie erabiltzaileei:AMATECH CONSULTING SL, B95947859 IFK. Harremanetarako datuak: https://amatech-group.com , emaila corporate@amatech-group.com eta legezko ohar honen ondoreetarako: Euskadi Plaza 5.zk 25.-1,2 solairua, 48009 - Bilbao (BIZKAIA).

Bezeroarentzako Arreta Sailarekin harremanetan jartzeko bitarteko hauek jarriko dira, edozein informazio-eskaera egiteko:

a) Email bidez: corporate@amatech-group.com

b) Helbide honetara bidalitako gutuna: Euskadi Plaza 5.zk 25.-1,2 solairua, 48009 - Bilbao (BIZKAIA).

Erabiltzeko baldintzak

Erabiltzailea borondatez sartuko da webgune honetara. Webgune honetan sartzeak eta nabigatzeak berekin dakar legezko ohartarazpenak zein erabilera-baldintzak ezagutzea eta errespetatzea. .

Legezko oharrak edozein motatako aldaketak izan ditzake, titularrak egokitzat jotzen duenean edota lege- eta teknologia-aldaketetara egokitzeko. Aldaketa horiek behar bezala jakinaraziko dira, eta webgune honetan argitaratzen direnetik aurrera izango dira baliozkoak.

Zerbitzuak

Erabiltzaileei eskainitako webgunearen bidez emandako zerbitzuak webgune honetan adierazitako baldintzen mende daude, eta erabiltzaileak arretaz irakurri beharko ditu zerbitzu bakoitzari aplikatzen zaizkion baldintzak. Baldintza horiek ez dute inola ere salbuetsiko, berariaz kontrakoa adierazten ez bada, legezko oharrean adierazitakoa betetzetik.

Edukiak

Ahalik eta ahalegin handiena egiten da webgunean argitaratzen diren edukietan akatsik ez egiteko. Webgunearen bidez eskaintzen diren eduki guztiak eguneratuta daude, eta titularrak edozein unetan aldatu ahal izango ditu. Ez da webgune honetan ager daitezkeen hirugarrenek emandako edukietan egindako akatsen ondorioen erantzukizunik hartzen.

Estekak, zuzenean edo zeharka, webgune honetatik kanpo dauden Interneteko baliabide edo guneetara eskaintzen badira, helburua informatiboa baino ez da izango, eta ez dakar merkataritza-gomendiorik ezta kontratu-eskaintzarik ere.

Erantzukizuna mugatzea

Ez da bermatzen webguneko zerbitzuak etengabeak, egokiak, seguruak edo akatsik gabekoak izango direnik, eta ez da inolako bermerik eskaintzen zerbitzuak erabiltzearen ondorioz lor daitezkeen emaitzei buruz edo lortutako informazioaren zehaztasunari edo fidagarritasunari buruz.

Ez dira kontrolatzen, ez dira propioak egiten ezta bermatzen ere, webgunearen bidez hirugarrenek emandako informazio eta zerbitzuen zehaztasuna, kalitatea, egiazkotasuna, fidagarritasuna edo egokitasuna. Era berean, ez da kontrolatzen eta ez da bermatzen birusik edo beste elementu kaltegarririk ez dagoenik webgunearen bidez hirugarrenek emandako eduki edo zerbitzuetan.

Ez da orrialdetik kanpo estekatzen diren webguneen edukiaren erantzukizunik izango. Ez da estekatzen diren webguneetan eskuragarri dagoen edozein eduki, produktu edo zerbitzuren konexioagatik edo erabileragatik sor daitekeen edozein kalte edo galeraren erantzunle izango. Ezin da bermatu beste webgune batzuetarako esteken erabilgarritasuna eta funtzionamendu egokia.

Ez gara erabiltzaileen artean egiten diren, ezta webgune honen bidez egiten diren informazio-transmisioen erantzuleak. Erabiltzaileek egiten dituzten adierazpenen erantzukizuna adierazpen horiek egiten dituztenena baino ez da. Debekatuta dago hirugarrenen jabetzako eskubideak urratzen dituen edozein komunikazio edo eduki-transmisio, zeinen edukia mehatxagarria, lizuna, difamatzailea, pornografikoa, xenofoboa, pertsonen duintasunaren edo haurren eskubideen aurkako erasoa, indarrean dagoen legeria edo zigor-arloko irain bat egitera bultzatzen edo eragiten duen edozein jokabide bada.

Jabetza intelektuala eta industriala

Webgune hau eta bertan dauden edukiak jabetza intelektual eta industrialaren arloan indarrean dagoen legediak babesten ditu. Debekatuta dago Atariko edukiak aldatzea, kopiatzea, erreproduzitzea, deskargatzea, eskualdatzea, banatzea edo eraldatzea, baldin eta eskubideen titularraren baimenik ez badago edo legez baimenduta ez badago. Webgunera sartzeak ez du esan nahi, inola ere, erabiltzaileek bertan agertzen diren edukien gaineko jabetza-eskubiderik izango dutenik.

Marka komertzialei, marka erregistratuei edo zeinu bereizgarriei buruzko aipamenek, direla norberaren titulartasunekoak, direla hirugarrenen titulartasunekoak, inplizituki dakarte horiek jabe legitimoen baimenik gabe erabiltzeko debekua. Webgunera edota bertako edukietara sartzeko edo horiek erabiltzeko berariazko adierazpenik egin ezean, erabiltzaileak ez du inolako eskubiderik izango bertan sartuta dauden marka, logo edota zeinu bereizgarrien gainean, legez babestuta badaude.

Nabigazioa eta segurtasuna

Ahalik eta ahalegin handiena egiten da webgune honen bidez ahalik eta baldintza onenetan nabigatzen dela bermatzeko. Ez gara erantzule egiten webgune honen diseinuaren xede izan diren nabigatzaileez bestelako nabigatzaileak edo bertsioak erabiltzeagatik erabiltzaileek jasandako edozein motatako kalteengatik.

Ez da bermatzen, eta ez da webgune honetarako sarbidea etenik gabea izatearen edo errorerik gabe egotearen ardurarik hartzen. Titularra ez da inola ere webgune honetara sartzeagatik eta hura erabiltzeagatik sortzen diren edozein motatako kalteen erantzulea izango.

Aplikatu beharreko legedia

Web site hau arautzen duten erabilera-baldintzak, baita sor daitezkeen harremanak ere, babestuta daude eta Espainiako legeriaren mende daude.

Nabigazio-baldintzak

Eskubidea egongo da sarbidea eteteko edo ezeztatzeko, edozein lege aplikagarri edo Interneten ohikoak diren erabilera-arauak ez betetzeko erabiltzen bada, edo haren domeinua legez kanpoko jarduera batekin lotuta erabiltzen bada, baita agintaritza eskudun batek emandako jakinarazpena jasotzen bada edo indarrean dagoen legeriak aurreikusitako gainerako kasuetan.

Erabiltzaileek, webgunea eta hari lotutako zerbitzuak erabiltzean, honako betebehar hauek errespetatu beharko dituzte:

  • a. Ez sartu, biltegiratu edo zabaldu webgunearen bidez edo hari lotutako edozein zerbitzuren bidez, ordenagailu-programa, datu, birus, kode edo beste edozein tresna edo gailu elektroniko, baldin eta webgunean, hari lotutako edozein zerbitzutan edo domeinuaren titularraren, edozein erabiltzaileren, hornitzaileen edo, oro har, edozein hirugarrenen edozein ekipo, sistema edo saretan kalteak eragin baditzake, edo, bestela ere, edozein motatako nahasmendua eragin badiezaieke.

  • b. Ez suntsitu, aldatu, baliogabetu edo kaltetu domeinuaren titularraren, hornitzaileen edo hirugarrenen datuak, informazioak, programak edo dokumentu elektronikoak.

  • c. Edukiak eta, bereziki, webgunearen bidez lortutako informazioa ez erabili publizitatea bidaltzeko, saltzeko edo beste edozein helburu komertzialetarako mezuak bidaltzeko, ezta hirugarrenen datu pertsonalak biltzeko edo biltegiratzeko ere.

  • d. Ezin izango dute saihestu edo manipulatu, beren eskubideak babesteko ezarritako edozein gailu, dela webgunean, edozein zerbitzutan edo haren bidez lortutako edozein material, elementu edo informaziotan.

  • e. Ezin izango dituzte domeinuaren titularraren edo hirugarrenen eskubideak (jabetza intelektualekoak, industrialekoak edo beste edozein) identifikatzen dituzten zeinuak ezabatu, baldin eta webgunean eta haren bidez eskaintzen diren zerbitzu guztietan agertzen badira.

  • g. Era berean, debekatuta dago erabiltzaileek edukiak sartzea eta jakinaraztea, baldin eta faltsuak edo zehaztugabeak badira eta nahastea eragiten badute edo eragin badezakete; bereziki, jabetza intelektualeko edo industrialeko edozein eskubidek babesten dituen edukiak, hirugarrenei dagozkienak, baldin eta eskubideen titularraren baimenik ez badute, ospea edo kreditua kaltetzen badute edo prestigioa kentzen badiete, edo bidegabeko publizitatearen edo beste edozein webguneren funtzionamendu kaltegarri edo desegokiaren kasu gisa hartzen badira, baldin eta birus edo engainagarri izan badaiteke.